Nd:YVO4 「綠激光」打標機——5瓦

 

  • 與1064納米波長相比,二次諧波環保激光的焦點直徑小50%,且能量密度增至4倍。
  • 甚至可在反射性和「紅色」材料上進行精確打標
  • 採用二極管泵浦,使用壽命長
  • 加工痕跡極其微小,符合精益生產要求
  • 可選配工作站與附件

 

Miyachi Unitek推出的LMV1000G二極管泵浦激光雕刻機專為在塑料和金屬上進行高速精確的雕刻和打標而設計。 

LMV1000G具備二次諧波發生(SHG)輸出,利用非線性光學元件將基本波長減半,從1064納米降至532納米,從而在可視光譜範圍內發射綠激光束。 與1064納米波長相比,綠激光束的焦點直徑小50%,且能量密度增至四倍。

 

 

Specifications :

 

100mm

160mm

254mm

300mm

Field Size: Inches (mm)

φ 3.15 (80)

3.94 x 3.94 (100 x 100)

5.91 x 5.91 (150 x 150)

6.89 x 6.89 (175 x 175)

Working Distance: Inches (mm) (A)

3.74 ±.03 (95 ±1)

6.89 ±.08 (175 ±2)

10.91 ±.12 (277 ±3)

12.87 ±.16 (327 ±4)

Physical Mark Distance: (mm) (B)

98.5±1

159±2

271±3

347±4

Lens Dimension: (mm) (C)

92 x 92

92 x 92

Ø109

Ø128

 

 

Physical characteristics :

 

Power Supply

Laser Head (STD) Standard Head

Laser Head (EXP) Expandable Head

Footprint: Inches (mm) W x D x H

9.8 x 15.7 x 17.7 (250 x 400 x 450)

6.9 x 18.9 x 7.9 (175 x 480 x 200)

6.9 x 23.6 x 8.7 (175 x 600 x 220)

Weight: Lbs. (Kg)

52.9 (24)

28.7 (13)

35.3 (16)

Marking Origin Offset: Inches (mm) (L)

 

4.72 (120)

8.66 (220)

 

 

 

. 2013 (c) Kooner Technology (H.K.) Co., Ltd..